gemeente

voortzetting MFA Beeldvorming

De beeldvorming is gestart op 20 mei met de bijdrage van inwoners en andere betrokkenen en zal worden voortgezet op maandag 3 juni 2019. Daar staat nu de oordeelvorming gepland – te zijner tijd kan die eventueel worden uitgesteld.

MFA Beeldvorming

Op 20 mei is er de  “beeldvorming”. De raad hanteert voor de behandeling van raadsvoorstellen de ‘B(eeldvorming) O(ordeelsvorming) B(esluitvorming)-methode’. De raad verzamelt tijdens deze bijeenkomsten informatie over voorgestelde besluiten of andere belangrijke zaken door met inwoners, het college, de ambtelijke… Meer lezen »MFA Beeldvorming

MFA Besluit B&W

Op 16 april 2019 neemt het college van B&W een besluit inzake de MFA. Daarna komen de stukken naar de raad en zullen ze dus openbaar zijn.