3 juni neemt de gemeenteraad de beslissing m.b.t. de MFA Maarn

3 juni @ 19:30 – 21:30 Oordeelsvorming in het Cultuurhuis in Doorn Op 3 juni is oordeelsvorming binnen de gemeenteraad. Hier wordt het besluit genomen wat er op het Trompplein gaat gebeuren. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 20 mei heeft u de mogelijkheid gehad om de raads- en commissieleden toe te spreken. Daarnaast heeft u na afloop van deze bijeenkomst de mogelijkheid gehad om met de raads- en commissieleden en andere belangstellenden in gesprek te gaan. De raad heeft tijdens de beeldvormende bijeenkomst informatie over het voorgestelde besluit of andere belangrijke zaken verzameld. De raad zal na afloop van de beeldvormende bijeenkomst nog verdere informatie verzamelen om tijdens de oordeelsvorming van 3 juni een standpunt ten opzichte van de voorgestelde besluitvorming in te kunnen nemen.   U heeft nog tot 31 mei aanstaande de tijd om de raads- en commissieleden te overtuigen van uw standpunten, van relevante informatie te voorzien en inzichten te geven. Dit kunt u doen door deze informatie naar de griffie sturen (griffie@heuvelrug.nl) onder vermelding dat deze informatie aan de raad is gericht en dat het raadsvoorstel “Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan en Tromplein, inclusief MFA Maarn” betreft.     Tijdens de oordeelsvorming van 3 juni in het Cultuurhuis in Doorn is er geen gelegenheid om mee te praten. Het is dan aan de raads- en commissieleden om met elkaar in gesprek te gaan om een oordeel te vormen. Aan het eind van de oordeelvormende bijeenkomst geven de fracties aan of zij het eens zijn met het voorstel en of het door kan naar besluitvorming in een raadsvergadering. De fracties kunnen dan ook aangeven of zij het voorstel nog aan de hand van een motie of een amendement willen bespreken, of dat het voorstel akkoord is en als hamerstuk afgehandeld kan worden. De besluitvorming van 13 juni is vervolgens nog een formaliteit De oordeelsvorming is een openbare zitting, met een beperkt aantal plaatsen. Om een goed inzicht te kunnen krijgen hoe de raad tot een uiteindelijke beslissing zal komen en welke afwegingen er per fractie worden gemaakt, is het van belang om als publiek hierbij aanwezig te zijn.

8 mei – Informatie Avond 2 Marken

Vanavond presenteert de gemeente het voorstel voor de gebiedsontwikkeling die nodig is voor de realisatie van de Twee Marken. We bespreken daar dit voorstel:

publicatie Raadsvoorstel MFA

1 mei 2019 is het raadsvoorstel voor de ontwikkeling van het Trompplein en de toekomstige MFA door het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gepubliceerd. Onder de titel “Raadsvoorstel: Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan en Trompplein, inclusief MFA Maarn” wil het college… Meer lezen »publicatie Raadsvoorstel MFA

Bibliotheek Maarn ook dicht?

Uit diverse bronnen blijkt dat de gemeente plannen heeft om de bibliotheek in Maarn te sluiten als onderdeel van een pakket bezuinigingen. Nieuwsblad de Kaap (8 april) bericht vrij stellig dat de bibliotheek in Maarn verdwijnt, maar : De gemeente… Meer lezen »Bibliotheek Maarn ook dicht?

Doel van deze site

Deze site heeft als doel zoveel, als niet alle, informatie mbt de realisatie van de MFA en de ontwikkeling van het Trompplein in Maarn te bundelen. Zo willen we helpen inzicht te geven wat er speelt, een breed gedragen participatie… Meer lezen »Doel van deze site