Wie zijn er bij betrokken?

Het initiatief voor de ontwikkeling van de MFA ligt bij Het Dorpshuis De Twee Marken samen met de twee basisscholen De Meent en De Ladder. Daartoe is de Stuurgroep MFA Maarn opgericht waarin deze partijen samen met een vertegenwoordiging van de gemeente zitting hebben. Een ruimtelijke inpassingsstudie is, in opdracht van de Stuurgroep (toen nog zonder gemeentelijke vertegenwoordiging) door bureau VKZ uitgevoerd.

Omdat burgerparticipatie (“Met, Voor en Door Maarn”) en committent belangrijke vertrekpunten voor de politieke besluitvorming zijn, zijn er in april tot en met september 2017, drie openbare informatieavonden en twee werkateliers georganiseerd. Om te komen tot een positief raadsbesluit voor de toekomstige ontwikkeling op het Trompplein is in 2017 door de Stuurgroep opdracht gegeven aan bureau PentaRho om dit proces te begeleiden. In oktober 2017 is er een eindrapportage door PentaRho opgesteld om informatie te verschaffen voor het college en de gemeenteraad om een verantwoord besluit over de nieuwbouw van MFA Maarn.

Momenteel bestaat de Stuurgroep MFA Maarn uit:

  • 2 vertegenwoordigers van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken
  • 1 vertegenwoordiging van het bestuur van basisschool De Ladder
  • 1 vertegenwoordiging van het bestuur van Wereldkidz (zijnde verantwoordelijk voor basisschool De Meent)
  • 1 vertegenwoordiging van het bestuur van de Kinderopvang
  • 1 vertegenwoordiging van de gemeente Utrechtse Heuvelrug