Waarom is het nodig?

Het Dorpshuis De Twee Marken is gebouwd in 1975 en de sporthal van De Twee Marken is in 1990 gebouwd. De Twee Marken kampt al vele jaren lang met een niet-dekkende exploitatie, onder meer door het uitblijven van gemeentelijke subsidies, waardoor het benodigde onderhoud achterwege is gebleven en er geen ruimte is geweest voor investeringen om het gebouw duurzaam aantrekkelijk te houden. De situatie is momenteel zo nijpend dat de rente en aflossing die door het dorpshuis De Twee Marken moet worden betaald, vanaf 2019 door de gemeente wordt betaald. De voormalige gemeente Maarn stond namelijk borg voor de uitstaande onderhandse lening en deze is door de Utrechtse Heuvelrug overgenomen (1,2). Voor het noodzakelijk onderhoud wordt door de gemeente geen geld vrijgemaakt, vooruitlopend op de toekomstige nieuwbouwplannen van De Twee Marken.

Ook de gebouwen van de twee basisscholen De Meent en De Ladder zijn al sinds 1975 en 1973 in gebruik. Basisschool De Meent is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, bekend onder de naam Wereldkidz, en omvat totaal 28 scholen. Basisschool De Ladder is een zelfstandige school, waarbij het bestuur bestaat uit zes vrijwillige ouders. Beide scholenlocaties zijn gedateerd (IHP 2008 spreekt over nieuwbouw in 2015) en het noodzakelijk onderhoud door de gemeente is de laatste jaren achterwege gebleven, vooruitlopend op de toekomstige nieuwbouwplannen voor beide scholen op de locatie Trompplein.