Het plan

Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken en de besturen van de twee basisscholen De Meent en De Ladder in Maarn hebben de intentie uitgesproken om een gezamenlijke huisvesting in een multifunctionele accommodatie (MFA) op het Trompplein in Maarn te willen realiseren. Het is een complex project dat vele aspecten en inmiddels ook enige historie kent.

Om een goed beeld te kunnen krijgen van het geheel hebben we een aantal onderdelen nader toegelicht:

Wat is het plan? een beschrijving van het plan

Wie zijn erbij betrokken?  wie zijn de initiatiefnemers van het plan en wie hebben er zitting in de Stuurgroep MFA Maarn

Waar gaat het gebeuren?  het is niet alleen de ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie, maar is de ontwikkeling van de locatie Trompplein, waar nu De Twee Marken en basisschool De Meent gehuisvest zijn

Waarom is het nodig? waarom is dit initiatief genomen om de twee basisscholen en De Twee Marken te huisvesten in 1 locatie?

Wanneer gaat wat gebeuren?  welke stappen zullen de komende tijd genomen worden om tot de realisatie van dit project te kunnen komen

Wat is er tot dusver gebeurd?  welke stappen zijn er inmiddels gezet en welke conclusies zijn er getrokken

De Twee Marken: het verleden – de historische context