Denk mee & draag bij

We wonen in een hele prettige en groene omgeving. Voor velen van ons is dit de reden geweest om hier te blijven wonen of juist te gaan wonen. Het project op het Trompplein met de mogelijke consequenties voor de scholen, ons dorpshuis, het verdwijnen van groen, woningbouw, parkeervoorziening  etc. zal een grote invloed hebben op de leefbaarheid in onze dorpen. Het is daarom belangrijk dat de betrokkenen en geïnteresseerden zich zo goed mogelijk informeren, zich laten gelden en bijdragen tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing.

Heb je expertise, ervaring, kennis of ben je gewoon betrokken, sluit je dan aan bij een van de belangengroepen in ons dorp.

Dat individuen, groepen en vertegenwoordigingen al hun stem laten horen is te zien aan de ingezonden stukken aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug, welke gepubliceerd worden:

15-02-2017 Email BBOT inzake plannen Trompplein Maarn

09-11-2017 Email VBMM inzake voorbereidingstraject MFA te Maarn

11-10-2017 Email BBOT inzake voortgang plannen Trompplein Maarn

12-06-2018 Email BBOT inzake Beheersverordening Woongebied Maarn & Maarsbergen, bijlage 1, bijlage 2

05-05-2019 Email inzake inspraakavond MFA Maarn

07-05-2019 Email BBOT inzake planning BOB traject “Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan en Trompplein, inclusief MFA Maarn”

08-05-2019 Brief basisschool De Ladder inzake raadsvoorstel MFA Maarn

09-05-2019 Brief Aan De Wethouder Inzake Informatieavond 8 Mei 2019 MFA De Twee Marken

10-05-2019 532 MFA Plannen Om Op De Locatie Trompplein Versus Breeschotenlaan Maarn, bijlage

13-05-2019 529 Reactie Inzake De Realisering Van De MFA In Maarn