Aandachtspunten

Een project als de realisatie van de multifunctionele accommodatie en de ontwikkeling van het Trompplein in Maarn, kent heel veel aspecten. We hebben een opsomming gemaakt van belangrijke aandachtspunten in dit project en geprobeerd zoveel mogelijk context te geven.

Groene & ruimtelijke omgeving

Bouwhoogte en ontwerp:

Parkeren en verkeer

Behoud Sociale Cohesie

Cultuurhuizen als versterking van sociale cohesie

De Maatschappelijke Bibliotheek

Speelplaatsen en schoolpleinen

Sporten voor jong en oud

Woningbouw

Een veilig dorp: volgt binnenkort

Een uitnodigende leeromgeving: volgt binnenkort

Verandering in bevolkingssamenstelling: volgt binnenkort