Nieuwe fase ontwikkeling toekomstige dorpsvoorzieningen Maarn

Na maanden van stilte is er eindelijk nieuws rondom de realisatie van MFA Maarn en de toekomstige gebiedsontwikkelingen op het Trompplein en de Breeschotenlaan in Maarn. Afgelopen woensdag 18 december is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug het onderstaande persbericht uitgestuurd. Naar aanleiding hiervan is vervolgens een artikel in de Kaap verschenen.

Nieuwe fase ontwikkeling toekomstige dorpsvoorzieningen Maarn

Voor de zomer heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het ontwikkelen van een plan voor een Multifunctionele Accommodatie in Maarn, waarbij diverse voorzieningen bij elkaar komen. Het besluit van de gemeenteraad geeft de mogelijkheid om verder te onderzoeken hoe dit in Maarn het beste vorm kan krijgen. In deze periode heeft een groep betrokken inwoners zich bij de gemeente gemeld met een alternatieve denkrichting. Er is besloten met elkaar op te trekken en samen het co-creatie proces nader vorm te geven.

Met organisaties en inwoners is afgelopen jaren nagedacht over mogelijkheden voor een nieuwe ontmoetingsplek in Maarn, waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingen en bibliotheek bij elkaar komen. Dit in combinatie met woningbouw. Het is duidelijk geworden dat er veel betrokkenen zijn met uiteenlopende wensen, ideeën en belangen. Vlak na de zomer heeft de gemeente kennis gemaakt met de initiatiefnemers van een alternatieve denkrichting, de Perimeter. Dit alternatief kijkt met een brede blik naar locaties en het samenwerkingsproces. De vervolgfase waarin de nieuwe dorpsvoorzieningen verder worden vormgegeven, vraagt om een breed gedragen en gedegen proces van co-creatie. Co-creatie is een werkwijze waarbij je in samenwerking met alle belanghebbenden en belangstellenden vanuit een heldere opdracht een plan bedenkt en uitwerkt. Hierbij zijn de huidige (financiële) kaders van het raadsbesluit vertrekpunt.

Vervolg

Inmiddels is er regelmatig contact en zijn er afspraken gemaakt over samenwerking. Er is ook een procesbegeleider aangesteld die het proces van co-creatie op professionele basis gaat begeleiden. De eerste stap is nu om samen met elkaar het proces vorm te geven, waarin de deelname van alle belanghebbenden een plek krijgt.

Wethouder Chantal Broekhuis: ,,Ik ben enthousiast over de samenwerking. We zijn op een constructieve manier met elkaar aan het onderzoeken hoe we een succes kunnen maken van deze belangrijke ontwikkeling voor Maarn en Maarsbergen. We denken na over een proces waarin iedereen kan meedenken en bijdragen en waarin we met open vizier, maar met helderheid van kaders, kunnen werken aan een plan dat kan rekenen op brede steun en mede-eigenaarschap van de belanghebbenden.”

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *