Gewijzigd Raadsvoorstel aangenomen maar Stichting De Twee Marken wil uiterlijk 10 juli duidelijke afspraken.

27 juni heeft de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug een amendement (ingediend door VVD, OPEN, D66, CDA en ChristenUnie) aangenomen waarbij de voorwaarden voor de gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan en het Trompplein worden gewijzigd.

De dag ervoor heeft de Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken een brandbrief naar wethouder Chantal Broekhuis gestuurd. De financiële situatie is voor de stichting inmiddels zo nijpend geworden en een concrete oplossing lijkt voorlopig niet te verwachten. Zonder uitzicht op een regeling, om de periode tot realisatie van de MFA te overbruggen, en duidelijke afspraken rondom de eventuele overdracht van het eigendom, ziet de Stichting zich genoodzaakt haar activiteiten te beëindigen.

In de brief doet de stichting een uiterste oproep om tot een intentieverklaring met de gemeente te komen. Hoewel er mondelinge toezeggingen zijn gedaan, zijn er tot dusver nog geen concrete afspraken tussen de gemeente en de stichting gemaakt. Om aan die onduidelijkheid een einde te maken heeft de stichting een verklaring opgesteld met intenties en uitgangspunten welke uiterlijk 10 juli door de gemeente akkoord moet worden bevonden. Bij uitblijven van een akkoord zal de stichting genoodzaakt zijn haar activiteiten op korte termijn te beëindigen en zullen de deuren van De Twee Marken sluiten.

De brief van de stichting aan de wethouder is besproken tijdens de zitting van de gemeenteraad op 27 juni. Wethouder Chantal Broekhuis heeft aangegeven snel met de stichting om tafel te gaan om tot een overeenstemming te kunnen komen. Of de uiteindelijke afspraken tussen de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken overeen zullen komen met de door de stichting opgestelde intentieverklaring is voorlopig nog maar de vraag.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *