De nieuwe scholen: bouwen voor krapte

Het plan voor de gebiedsontwikkeling van het Trompplein voorziet in de bouw van een multifunctionele accommodatie waar ook de basisscholen De Meent en De Ladder in gehuisvest zullen worden. Het plan voorziet nu in een capaciteit hebben van 373 leerlingen voor beide scholen samen, zoals dat volgens de gemeentelijke leerlingenprognose is bepaald. Op basis van dit getal worden de benodigd oppervlakte van de scholen en van de schoolpleinen bepaald.

373 leerlingen, dat klinkt wat aan de lage kant en dat is ook zo. De huidige leerlingenaantallen (395)  en het gemiddelde over de afgelopen 15 jaar (417) zijn hoger en dit laat zien dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de komende 15 jaar een krimp voorziet in de leerlingenaantallen voor de basisscholen in Maarn.  In de inpassingsstudie van eind 2016 werd zelfs nog uitgegaan van 270 leerlingen.

Hoe kunnen de verschillen zo groot zijn? Dat komt voort uit de wijze waarop de leerlingenprognoses zijn opgesteld: deze zijn gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober van de jaren, waarbij er een 4-jaars gemiddelde wordt gebruikt, welke wordt geëxtrapoleerd naar een periode van 15 jaar na start bekostiging. De lange termijn prognose wordt dus sterk beïnvloed door de meest recente leerlingen aantallen. De vastgestelde hoogte van het leerlingenaantal moet voor tenminste 10 jaar benodigd zijn (de laagste waarde van de 15-jaars prognose is maatgevend).

verloop totale leerlingenaantallen basisscholen De Meent + De Ladder

De prognose van 2016/2017 baseerde zich op een tijdelijke terugval in het aantal leerlingen in Maarn, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de huizencrisis die de markt tot 2013 op slot heeft gezet.

verloop aantal verkochte woningen in de provincie Utrecht

De gemeente gebruikt geen CBS (centraal bureau voor de statistiek) cijfers en ook niet de lange termijn prognoses die het CBS uitbrengt. Deze prognoses geven echter een interessant beeld: na eerdere leerlingendalingen is er in de periode 2023-2030 een groei van het aantal basisschoolleerlingen op de Utrechtse Heuvelrug van maar liefst +17,6% geprognosticeerd. Terwijl de gemeente Utrechtse Heuvelrug juist op de lange termijn een krimp voorziet, zonder onderliggende macrocijfers toe te passen.

CBS prognose 4-12 jarigen (2016)

Wordt de prognose niet kort voorafgaand aan de bouw geactualiseerd? In de verordening, die hierop van toepassing is, is geen termijn afgesproken waarin deze actualisatie plaats moet vinden en geeft daarom geen zekerheid (behalve dat de prognose maximaal 2 jaar oud mag zijn bij aanvang nieuwbouw). Daarnaast is een sterk veranderende prognose een moeilijkheid als deze nieuwbouw in een gebiedsontwikkeling is verwerkt waar de ontwikkelende partijen voldoende flexibiliteit moeten kunnen garanderen.

Wordt er bij nieuwbouw dan geen rekening met eventueel toekomstige uitbreiding? Volgens de gemeente wordt er altijd een uitbreidingscapaciteit van 10% aangehouden voor onvoorziene capaciteitstekorten. In de verordening, die hierop van toepassing is, is dit niet vastgelegd en geeft daarom geen zekerheid. Ook is niet vastgelegd of deze uitbreidingscapaciteit wordt gegarandeerd door extra kavelgrootte of door andere ruimtes in de multifunctionele accommodatie in te nemen.

Maar uiteindelijk biedt de verordening bij capaciteitsgebrek wel een oplossing: Als er een geschikte locatie binnen 3 km aanwezig is, dan moet deze gebruikt worden.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *