3 juni neemt de gemeenteraad de beslissing m.b.t. de MFA Maarn

3 juni @ 19:30 – 21:30 Oordeelsvorming in het Cultuurhuis in Doorn

Op 3 juni is oordeelsvorming binnen de gemeenteraad. Hier wordt het besluit genomen wat er op het Trompplein gaat gebeuren.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 20 mei heeft u de mogelijkheid gehad om de raads- en commissieleden toe te spreken. Daarnaast heeft u na afloop van deze bijeenkomst de mogelijkheid gehad om met de raads- en commissieleden en andere belangstellenden in gesprek te gaan. De raad heeft tijdens de beeldvormende bijeenkomst informatie over het voorgestelde besluit of andere belangrijke zaken verzameld. De raad zal na afloop van de beeldvormende bijeenkomst nog verdere informatie verzamelen om tijdens de oordeelsvorming van 3 juni een standpunt ten opzichte van de voorgestelde besluitvorming in te kunnen nemen.  

U heeft nog tot 31 mei aanstaande de tijd om de raads- en commissieleden te overtuigen van uw standpunten, van relevante informatie te voorzien en inzichten te geven. Dit kunt u doen door deze informatie naar de griffie sturen (griffie@heuvelrug.nl) onder vermelding dat deze informatie aan de raad is gericht en dat het raadsvoorstel “Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Breeschotenlaan en Tromplein, inclusief MFA Maarn” betreft.    

Tijdens de oordeelsvorming van 3 juni in het Cultuurhuis in Doorn is er geen gelegenheid om mee te praten. Het is dan aan de raads- en commissieleden om met elkaar in gesprek te gaan om een oordeel te vormen. Aan het eind van de oordeelvormende bijeenkomst geven de fracties aan of zij het eens zijn met het voorstel en of het door kan naar besluitvorming in een raadsvergadering. De fracties kunnen dan ook aangeven of zij het voorstel nog aan de hand van een motie of een amendement willen bespreken, of dat het voorstel akkoord is en als hamerstuk afgehandeld kan worden. De besluitvorming van 13 juni is vervolgens nog een formaliteit

De oordeelsvorming is een openbare zitting, met een beperkt aantal plaatsen. Om een goed inzicht te kunnen krijgen hoe de raad tot een uiteindelijke beslissing zal komen en welke afwegingen er per fractie worden gemaakt, is het van belang om als publiek hierbij aanwezig te zijn.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *